4.9/5

موبایل یاب آفتاب

رتبه اول

Iphone 12 Pro Max

apple-iphone-12-pro-max-1

شییشسی………………………………..

ابعاد صفحه نمایش:

6.7 اینچ –

2778 x 1284 px

شسیشسی

شی

شسی

شسیشی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

اینترنت 82%
باتری 74%
کیفیت ساخت 89%
صفحه نمایش 84%
دوربین 86%
صفحه نمایش 84%

رتبه دوم

Iphone 12 Pro Max

apple-iphone-12-pro-max-1

شییشسی………………………………..

ابعاد صفحه نمایش:

6.7 اینچ –

2778 x 1284 px

شسیشسی

شی

شسی

شسیشی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

اینترنت 82%
باتری 74%
کیفیت ساخت 89%
صفحه نمایش 84%
دوربین 86%
صفحه نمایش 84%

رتبه سوم

Iphone 12 Pro Max

apple-iphone-12-pro-max-1

شییشسی………………………………..

ابعاد صفحه نمایش:

6.7 اینچ –

2778 x 1284 px

شسیشسی

شی

شسی

شسیشی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

اینترنت 82%
باتری 74%
کیفیت ساخت 89%
صفحه نمایش 84%
دوربین 86%
صفحه نمایش 84%

رتبه چهارم

Iphone 12 Pro Max

apple-iphone-12-pro-max-1

شییشسی………………………………..

ابعاد صفحه نمایش:

6.7 اینچ –

2778 x 1284 px

شسیشسی

شی

شسی

شسیشی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

اینترنت 82%
باتری 74%
کیفیت ساخت 89%
صفحه نمایش 84%
دوربین 86%
صفحه نمایش 84%